Upravit stránku

POLITIKA KVALITY

Jsme si vědomi, že v současném prostředí, ve kterém působíme lze získat požadovaný okruh zákazníků jen prostřednictvím kvalitních služeb. Vycházíme z faktu, že kvalitní je to, co splní veškerá očekávání zákazníka a tak k tomu společnost přistupuje. Spokojenost zákazníků s kvalitou našich služeb se tak dostává na první místo, má nejvyšší prioritu při rozhodování a je základním pilířem pro udržování a následném posilování dalšího rozvoje společnosti.

Pohybujeme se na trhu, který je velice náročný na nové technologie a zároveň na trhu, kde každá chyba v realizaci zakázky může mít nepředstavitelné následky v podobě ztráty chráněných informací, finančních prostředků a dokonce i ohrožení života. Proto je důležité, aby společnost měla vypracovaný systém, který vznik možné chyby eliminuje a zároveň aby byla schopna dodržovat bezpečnostní standardy používané v EU.

Dalším cílem činnosti společnosti je poskytovat zákazníkům služby a plnit jejich přání na maximální úrovni. Z toho důvodu je nutné neustále optimalizovat organizační strukturu tak, aby bylo možné přání a požadavky zákazníků co nejefektivněji transformovat.

Kvalitativním znakem v oblasti zabezpečovací techniky je jednoznačně spolehlivost daného systému. Využití dlouhodobých zkušeností našich techniků se statistickým vyhodnocením příčin servisních zásahů tvoří základnu možných zlepšení.

Vedení společnosti se zavazuje pomocí dodržování zákonů a vyhlášek, stanovením programů, postupů, plánováním a soustavným školením v oblasti jakosti a EMS eliminovat dopady činnosti společnosti na životní prostředí.

Motto systému QMS a EMS

„Evropský bezpečnostní standard a kvalita za přiměřené ceny“

„Cílem naší činnosti je spokojený zákazník, který se na nás kdykoliv s důvěrou znovu obrátí“

„Moderní technologie šetrné k životnímu prostředí“

„Klíčem ke spokojenému zákazníkovi je spokojený zaměstnanec“

Cíle systému QMS a EMS

Nulové oprávněné pasivní reklamace

Důsledným dodržováním technologické kázně při všech rozhodujících procesech, vhodně navrženými a aplikovanými kontrolními mechanismy a korektním jednáním se zákazníkem eliminovat oprávněné pasivní reklamace.

Výchozí revize bez závad

Důsledným dodržováním technologické kázně při procesech výroby, vhodně navrženými a aplikovanými kontrolními mechanismy docílit výchozí revize bez závad, způsobených společností ASTOR-KOMPLEX.

Omezení ekologických dopadů činnosti společnosti

V souladu s dokumentem Environmentální aspekty činnosti společnosti připravit programy pro hlavní oblasti dopadů na ŽP

 • Servisní činnost
 • výběr a hodnocení dodavatele
 • autoprovoz
 • Spotřeba energií
 • Odpadové hospodářství – program č. 5.

Strategie společnosti k dosažení politiky a cílů QMS a EMS

Cestou k jak se prosadit na stále se rozvíjejícím trhu, čelit hrozbám konkurence a turbulentnímu podnikatelskému prostředí a především dokonale uspokojovat očekávání zákazníků je správné volba strategie společnosti. Proto se vedení společnosti rozhodlo k zavedení systému založenému na čtyřech základních pilířích

 1. orientace na zákazníka
 2. procesní přístup
 3. kontinuální zlepšování
 4. respektování základních myšlenek trvale udržitelného rozvoje společnosti
 5. práce s lidskými zdroji

Být blízko zákazníkovi

V současné době k úspěchu nestačí pouze zaměření na snižování nákladů a moderní technologie, ale je nutné též posunout organizaci blíž k zákazníkovi. Prostředky jak tohoto posunu dosáhnout jsou:

 • intenzivnější komunikace se zákazníkem – organizování návštěv resp. porad se zákazníky ve firmě, zajímat se o jejich názory, přání a požadavky.
 • klást důraz na kvalitu zaměstnanců, jejich vystupování, ochotu a kvalifikaci
 • dostupnost služeb
 • informovat zákazníka, že jsme připraveni mu kdykoliv pomoci (nonstop hotline)

Procesní přístup

Procesy představují ucelené aktivity, které obvykle vyžadují účast více činností a také zapojení více pracovníků. Každý proces má svůj vstup, výstup, strukturu a vazby uvnitř procesu. Hlavním přínosem orientace na procesní přístup je zejména:

 • procesní přístup přináší zaměření za příčiny vedoucí k výsledkům, nikoliv na důsledky
 • hodnocení procesů podporuje princip prevence nedostatků – nedostatky zjistíme již v průběhu procesu a nikoliv až na konci - na výstupu.
 • změny v procesech mohou zlepšit výstupy, omezit náročnost vstupů a nevedou ke zkratkovitému myšlení.

Kontinuální zlepšování

Pro dosažení prosperity je nutné, aby management inicioval vývoj a mobilizoval aktivity společnosti, které povedou k realizaci změn a které přinesou žádoucí efekty. Cílem managementu by mělo být vytvoření flexibilní společnosti schopné rychle a účinně reagovat na nové požadavky zákazníků a další změny podnikatelského prostředí. Jednotlivé zlepšovací aktivity lze rozdělit na:

 • Udržování – stabilizace daného stavu nebo procesu a zabránění změnám k horšímu.
 • Zdokonalování – aktivity zaměřené na změny, které vedou k vylepšení stanovených stavů procesů. Základními tezemi jsou především „Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo zdokonalit“ a „Způsob jak dosáhnout velkých skoků, je dělat malé skoky vytrvale a každý den“.
 • Rozvojové aktivity – aktivity vedoucí k hledání nových netradičních řešení, které překonávají současný stav. Důsledkem tohoto zlepšení je posun v jakosti výrobků, hospodárnosti a flexibilitě.

Trvale udržitelný rozvoj

Cílem společnosti je dosahovat smyslu své existence resp. činnosti prostředky, které jsou v souladu se zásadami teorie trvale udržitelného rozvoje. Jedná se zejména o zavádění takových systému, výrobků a poskytování služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí -  využívají moderních technologií zaměřených na bezodpadová hospodářství, možnost recyklace použitých výrobků či používání alternativních zdrojů energií.

Práce s lidskými zdroji

Hlavním prvkem, který ovlivňuje jakost služeb, je lidský faktor. Vysoké míry jakosti dosahujeme především důrazem na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, maximální mírou identifikace zaměstnanců se společností prostřednictvím vhodných motivačních faktorů a jasnou definicí každého pracovního místa přesným stanovením pravomocí a odpovědnosti v oblasti jakosti v rozsahu příslušných působností a činností.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti